Elektros energijos tiekimą reglamentuojantys įstatymai

Rinkos liberalizavimas:

Įgyvendinus Europos Sąjungos trečiąjį energetikos paketą, 2010 metais Lietuvos energetikos sektoriuje įvyko nemažai svarbių pokyčių: buvo atskirta elektros gamyba, perdavimas bei paskirstymas ir prasidėjo rinkos atvėrimo procesas. Nuo 2010-ųjų Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nebenustato elektros energijos kainos, už kurią paskirstymo tinklo operatorius (AB „ESO“) turi parduoti elektrą laisvosios rinkos dalyviams.

Juridiniai asmenys:

Lietuvos elektros energetikos įstatyme numatyta, kad rinkos liberalizavimo procesas vykdomas etapais ir kad juridiniai asmenys skirtingu metu turi pasirinkti nepriklausomus elektros energijos tiekėjus, atsižvelgiant į priklausomai nuo leistinos kiekvieno objekto galios. Nuo 2013 metų sausio 1 dienos visi juridiniai asmenys turėjo pasirinkti elektros energijos tiekėją ir gali derėtis dėl elektros energijos kainos.

Privatūs vartotojai:

Lietuvos elektros energetikos įstatymo 43 straipsnyje numatyta, kad nuo 2015 metų sausio 1 dienos visuomeninis tiekėjas turės sudaryti sutartis ir tiekti elektros energiją už visuomeninę kainą visiems privatiems vartotojams, nepasirinkusiems nepriklausomo elektros energijos tiekėjo ir esantiems teritorijoje, kuri nurodyta jam išduotoje licencijoje.

Daugiau naudingos informacijos apie Lietuvos elektros energijos rinką:

Lietuvos elektros rinkos plėtros planas
Elektros energetikos įstatymas
Prekybos elektros energija taisyklės
Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės

Daugiau informacijos apie elektros energijos rinkos reguliavimą:Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Daugiau teisės aktų:Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

More