DUK

Kas yra nepriklausomas elektros energijos tiekėjas ?

Skaityti daugiau

Nepriklausomas tiekėjas – įmonė, tiekianti elektros energiją vartotojams ir turinti teisę verstis nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla.

Kaip nepriklausomas tiekėjas, gali pigiau parduoti elektros energiją ?

Pirkdami elektrą iš gamintojų bei importuotojų, nepriklausomi tiekėjai konkuruoja su kitais nepriklausomais tiekėjais ir stengiasi surasti kuo geresnį pasiūlymą savo klientams. Būtent dėl šios konkurencijos išlošia vartotojas.

Suteikia galimybę išvengti kainos svyravimų – įkainį galėsite užfiksuoti vieneriems metams arba ilgiau. Tai leis jums tiksliau planuoti išlaidas elektros energijai.

Kas gali pasirašyti sutartį su nepriklausomu elektros energijos tiekėju Elektrum ?

Visi juridiniai asmenys, turintys tiesioginę sutartį su Eso, ir fiziniai asmenys, kuriems priklausantys objektai yra komercinės paskirties(pvz ūkininkai, nekilnojamojo turto nuoma)

Kaip atsirado nepriklausomi elektros energijos tiekėjai Lietuvoje ?

Lietuvoje 2010 metais buvo pradėtas elektros tiekimo ir persiuntimo atskyrimas bei rinkos atvėrimas. Įgyvendinant 3-iąjį Europos Sąjungos energetikos paketą.Dėl šios priežasties, vietoj vieno monopolininko, pradėjo veikti konkuruojantys tarpusavyje nepriklausomi elektros energijos tiekėjai. Dėl šios konkurencijos, vartotojams yra pasiūlomi geriausi pasiūlymai, elektros energijai įsigyti.

Kodėl naudinga tapti klientu/ Kaip juo tapti ?

Skaityti daugiau

Susisiekę su UAB Elektrum Lietuva“ darbuotojais telefonu ar elektroniniu paštu, galite gauti naujausią informaciją apie visus taikomus tarifus ir mokėjimus už patiektą elektros energiją kalendoriniais metais, kai tai įmanoma, bei palyginimą su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu bei vidutiniu tos pačios grupės vartotojo elektros energijos suvartojimu. Mūsų darbuotojų telefonai ir elektroninio pašto adresai nurodyti šios interneto svetainės skiltyje „Kontaktai“.

Norėdami tapti mūsų klientu, sekite šiais žingsniais

  1. Skiltyje „Produktai“ pasirinkite Jūsų bendrovei tinkamiausią produktą
  2. Spauskite mygtuką „Sužinoti kainą“ ir užpildykite užklausą
  3. Mes su Jumis susisieksime ir sutarties šabloną atsiųsime el. paštu
  4. Atsispausdinkite 2 sutarties kopijas, jas pasirašykite ir atsiųskite į Elektrum biurą atskenavus el paštu -  info@elektrum.lt

Sveikiname prisijungus prie Elektrum!

Ką man reikia daryti, kai esu pasirinkęs nepriklausomą tiekėją Elektrum ir sudaręs su juo sutartį?

Po sutarties pasirašymo Jums reikia:
1.Iki mėnesio 10 dienos prieš Sutarties įsigaliojimą. Jūs turite apie tai informuoti ESO - manogilė.lt svetainėje, dėl Sutarties sudarymo su Elektrum (mes Jums nusiųsime užpildytą pranešimo formą ir instrukciją, kur šią formą nusiųsti);
2.Jums reikia sudaryti Elektros energijos persiuntimo sutartį su ESO. Tai galite padaryti ESO klientų aptarnavimo skyriuje arba tel- 1802

Ar man reikia išnaudoti tam tikrą elektros energijos kiekį, kad tapčiau klientu?

Elektrum vartotoju, galite tapti naudodami nors ir 0 kWh per mėnesį.

Kas pasikeis sudarius sutartį su Elektrum ?

Tapus laisvosios elektros energijos rinkos dalyviu:

Pasirinkę Elektrum, vietoje dabar turimos vienos sutarties su ESO turėsite dvi: Su Elektrum, dėl elektros energijos tiekimo ir su ESO dėl elektros persiuntimo.

Elektros energijos suvartojimą, kaip ir seniau, turėsite deklaruoti ESO, kuris perduos šiuos duomenis Elektrum.

Kas pasikeis.png

Ar tai reiškia, jog reikės mokėti dvigubai?

Tikrai ne ! Dvi sąskaitos reiškia iki šiol buvusios vienos sumos išskaidymą, o ne dvigubą mokėjimą.

Užsisakiau Elektrum paslaugas.Už ką atsakingas ESO ir už ką Elektrum ?

ESO funkcijos: elektros energijos tiekimas ir skirstymas bei gamtinių dujų skirstymas, garantinis elektros ir dujų tiekimas, elektros ir dujų įvedimas, elektros ir dujų skirstymo tinklų eksploatavimas, priežiūra, valdymas ir plėtra, jų saugumo ir patikimumo bei teikimo kokybės užtikrinimas.

Elektrum: Parduoda elektros energiją.

Kokia bus elektros energijos kaina, jeigu aš nepasirinksiu nepriklausomo tiekėjo ?

Nepriklausomas elektros energijos tiekėjas, užtikrina stabilią kainą, kuri nekinta sutartyje numatytam laikotarpiui. Nepasirinkus nepriklausomo elektros energijos tiekėjo, elektros energiją teks pirkti iš ESO. Elektros energijos kaina, perkant iš ESO, gali svyruoti, nes yra priklausoma nuo pasikeitimų rinkoje.

Elektros energijos klausimai

Skaityti daugiau

Kas atsitiks, jeigu suvartosiu elektros  daugiau/ mažiau nei buvau planavęs?

Jeigu suvartosite daugiau  arba mažiau negu planavote (apie 40% ir daugiau), mes būsime dėkingi, jeigu apie tai informuosite mus el. paštu info@elektrum.lt
Mes netaikome jokiu baudų, jeigu Jūsų planuotas elektros energijos suvartojimo kiekis nesutampa su faktiškai suvartotu. Elektrum užtikrina Jums visą reikalingą elektros energijos kiekį už sutartyje numatytą kainą. 

Kokie yra elektros energijos, kurią aš perku iš Elektrum, ištekliai?

Motininė kompanija Latvenergo, yra pagrindinė elektros energijos gamintoja Latvijoje, kuri elektros energijos gamyboje naudoja 3 hidroelektrines  (pastatytas ant Daugavos upės), ir 2 termoelektrines. Dėl šitokių ekologiškų elektros gamybos būdų, Elektrum yra laikomas vienas iš pačių ekologiškiausių elektros energijos tiekėjų ES.

Pateikiame nuorodas į informacijos šaltinius, kuriuose pateikiama informacija apie poveikį aplinkai, įskaitant šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir radioaktyviųjų atliekų kiekius, susidariusius dėl elektros energijos gamybos per praėjusius metus:  

Europos Aplinkos Agentūra 

Europos branduolinę saugą reguliuojančių institucijų grupė 

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija 

Tarptautinė atominės energetikos agentūra 

Aplinkos apsaugos agentūra 

 

Sąskaitos, kainos ir atsiskaitymas

Skaityti daugiau

Kaip atsiskaityti su ElektrumLietuva?

Sąskaita faktūra

Kiekvieną mėnesį gausite dvi sąskaitas: 

  • Iki kiekvieno mėnesio 10-os dienos į jūsų elektroninį paštą mes atsiųsime e-sąskaitą.
  • Antrąją sąskaitą už elektros energijos tiekimo paslaugas gausite iš AB ESO.

Apmokėjimas

Prašome sumokėti pagal sutarties sąlygas.

Banko sąskaitos duomenys:
AB „SEB bankas“
CBVI LT 2X
LT84 7044 0600 0734 6724 (eurais)

Jei turite klausimų dėl sąskaitos, visada galite teirautis telefonu 700 77 000 arba el. paštu klientu.servisas@elektrum.lt

Ar Elektrum gali vienai įmonei išrašyti vieną sąskaitą keliems įmonių padaliniams/filialams?

Taip,galime. Visos sąskaitos yra detalizuojamos pagal objektus.

Kurią dieną Elektrum išrašo sąskaitas?

Sąskaita gali būti išrašoma po to ataskaitinio mėnesio (kuomet vartojote elektros energiją).
Mes išrašome sąskaitas per 2 darbo dienas po duomenų gavimo iš ESO (įprastai duomenis apie suvartojimus gauname poataskaitinio mėnesio šeštą darbo dieną).

Ar man reikia deklaruoti savo suvartojimus Elektrum (jeigu turiu/ neturiu automatinius elektros skaitiklius)?

Ne, nereikia.Mes gauname Jūsų suvartojimus iš ESO ir pagal juos išrašome sąskaitas.

Kokį akcizo mokestį aš moku? 

Lietuvoje elektros energijai yra taikomi tokie akcizo mokesčiai:
1. Elektros energijai, naudojamai verslo reikmėms – tarifas 0.00052 EUR/ kWh
2. Elektros energijai, naudojamai ne verslo reikmėms – tarifas 0.001 EUR/kWh
3. Paramos gavėjai nemoka akcizo mokesčio. Šį statusą suteikia valstybė. Išsamiau sužinokite čia.

Kokie mokesčiai yra taikomi elektrai?

Visų pirma, visas elektros energijos suvartojimas yra apmokestinamas akcizo mokesčiu (jeigu Jums toks taikomas). Po to elektros energijos kaštai yra apmokestinami PVM mokesčiu.
Formulėje tai atrodo taip:
1. Elektros energijos suvartojimas, kWh * Akcizo mokesčio tarifas, EUR/kWh= Akcizo kaštai, EUR
2. (Elektros energijos kaštai, EUR + Akcizo kaštai, EUR) + 21% (PVM)= Bendri elektros energijos kaštai, EUR

Kokios sutarties, kurią pasirašysiu su Elektrum, sąlygos?

Standartines elektros energijos tiekimo sąlygas rasite bendradarbiavimo sutartyje.

Standartines gamtinių dujų tiekimo sąlygas rasite šioje bendradarbiavimo sutartyje.

More